Zakres usług adwokackich obejmuje:

 • reprezentację przed sądem, urzędem
 • porady prawne
 • przygotowywanie pism

Poniżej przykładowe dziedziny prawa

Sprawy gospodarcze:

 • windykacja należności
 • rękojmia i gwarancja (szkolenia)
 • spółki
 • upadłość
 • umowy najmu

Sprawy rodzinne

 • władza rodzicielska
 • kontakty
 • alimenty

Sprawy egzekucyjne

 • powództwa przeciwegzekucyjne

Sprawy cywilne

 • o zapłatę
 • odszkodowanie
 • zasiedzenie
 • podział majątku wspólnego
 • stwierdzenie nabycia i dział spadku

Sprawy karne

 • obrona oskarżonego
 • reprezentacja pokrzywdzonego
 • odroczenie wykonania kary
 • dozór elektroniczny
 • skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów (blokada alkoholowa)

Sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych

 • o przywrócenie do pracy,
 • odwołania od decyzji ZUS, KRUS

Adwokaci

Łukasz Roga, tel. 603 820 268

Paweł Roga, tel. 691 089 707

ul. Słowackiego 3/3

37-500 Jarosław