Zakres usług adwokackich obejmuje:

 • reprezentacje przed sądem,
 • porady prawne,
 • przygotowywanie pism.

Poniżej przykładowe dziedziny prawa.

Sprawy gospodarcze

obsługa prawna firm np.:

 • windykacje należności,
 • zakładanie spółek,
 • projektowanie umów

Sprawy rodzinne

 • o rozwód,
 • alimenty,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,

Sprawy egzekucyjne

 • powództwa przeciwegzekucyjne

Sprawy cywilne

 • o zapłatę,
 • odszkodowanie,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku wspólnego,
 • stwierdzenie nabycia i dział spadku

Sprawy karne

 • obrona oskarżonego,
 • reprezentacja pokrzywdzonego,
 • o odroczenie wykonania kary,
 • dozór elektroniczny,
 • zawiadomienia o przestępstwie

Sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych

 • o przywrócenie do pracy,
 • odwołania od decyzji ZUS, KRUS